Carousel settings
Container operations
Height (px)
Height (px) mobile
Timer (ms)
Display numbers on dots
Do not rotate
Navigate on mouseover
Keep aspect ratio
Height is maximum height
Hide navdots

Vanlege opningstider i butikken!
Les under for kva tiltak me gjer i felles dugnad for å unngå smitte og spreiing av koronaviruset COVID-19


Kjære kunde

Me føl retningslinjene til folkehelseinstituttet og helsedirektoratet, les meir om dei her.
Og gjer i tillegg lokale tilpassingar dersom me kan bidra til å unngå spreiing av COVID-19.

Status per 15. mai 2020 er at drifta vår i lita grad er påverka og går som normalt med nokon mindre begrensingar.
Butikken og verkstaden er open og servicebilane køyrer ut der det trengs.

Nokon av våre tiltak:

> Auka fokus på handhygiene
> Tilgang på hygieneframande artiklar
> Me ber om at besøkjande held minst ein meter avstand frå oss og andre 


Usikker? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post for spørsmål eller avtale!
Tlf. 56 55 53 19 
E-post: firmapost@gules.no

Finn direktenummer og e-post til dei tilsette under "tilsette" i hovudmenyen.
1


Gule's 
firmapost@gules.no | Tlf. 56 55 53 19
Copyright @ 2017 Gule’s.  - Levert av Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com